פרסום מכרזי כח אדם

75% משרה
דרגה: חינוך משלים הוראה, מתח דרגות מדריך- מדריך מוסמך
קרא עוד
10/08/2017
היקף משרה:50% משרה
דרגה: חינוך משלים הוראה, מתח דרגות מדריך- מדריך מוסמך
קרא עוד
10/08/2017
למ"מ לעובדת בחופשת לידה
100%-50% משרה
דירוג: פסיכולוגים מתח דרגות 36-39
קרא עוד
10/08/2017
היקף: 50% משרה ,
דירוג: מינהלי, מתח דרגות 5-8קרא עוד
12/07/2017
היקף משרה : 70%
דירוג : חינוך משלים הוראה, מדריך עד מדריך מוסמךקרא עוד
7/06/2017
היקף 50% משרה
בדירוג חינוך משלים הוראהקרא עוד
7/06/2017
100% משרה
דירוג: מינהלי/מח"ר/הנדסאי , מתח דרגות 6-9
קרא עוד
25/04/2017
עוזר חשמלאי באגף שפ"ע
100% משרה
דירוג מינהלי מתח דרגות 6-8
קרא עוד
16/01/2017
היקף: 50% משרה , דירוג: מינהלי, מתח דרגות 5-8קרא עוד
16/01/2017
100% משרה
דירוג: המהנדסים דרגה: 39-41
קרא עוד
15/11/2016
עבור לתוכן העמוד