פרסום מכרזי כח אדם

מקום עבודה: מטה נוער
היקף משרה: 50% משרה. תחילת עבודה ב-1.9.2020.
דירוג דרגה: עובדי חינוך נוער, חברה וקהילה בהתאם להשכלת המועמד/ת
כפיפות: לרכזת מנהיגות חברתיתקרא עוד
2/08/2020
מקום עבודה: מטה נוער
היקף משרה: 50% משרה. תחילת עבודה מיידי
דירוג דרגה: עובדי חינוך נוער, חברה וקהילה בהתאם להשכלת המועמד/ת
כפיפות: לרכזת מנהיגות חברתית
קרא עוד
2/08/2020
היקף משרה: 50%
דירוג: פסיכולוגים מתח דרגות 37-39/ מח"ר דרגה 36
כפיפות: מנהלת השירות הפסיכולוגי חינוכיקרא עוד
28/07/2020
סייעים/ות לגננות (דירוג מינהלי, מתח דרגות 4-7)
סייעים/ות רפואיים/ות (דירוג מינהלי, מתח דרגות 6-8)
סייעים/ות אישיים/יות (דירוג מינהלי, מתח דרגות 6-8)
בהיקפי משרה שונים בהתאם לאישורי משרד החינוך
קרא עוד
26/07/2020
היקף משרה: 33% משרה.
דירוג דרגה: חינוך נוער, חברה וקהילה בהתאם להשכלת המועמד/ת
כפיפות: לעו"ס המועדוניתקרא עוד
21/07/2020
למילוי מקום לעובדות בחופשת לידה
דירוג מינהלי, מתח דרגות 4-7
קרא עוד
17/06/2020
מ"מ עובד/ת סוציאלי/ת מועדונית
(החלפה לתקופת חל"ד)

מקום עבודה: אגף שירותים חברתיים
היקף משרה: 50%
דירוג ודרגה: עובדים סוציאליים, יא'-ט'
כפיפות:מנהל אגף שירותים חברתייםקרא עוד
15/03/2020
עבור לתוכן העמוד