פרסום מכרזי כח אדם

היקף: 20% משרה דרגה 5-8 דירוג מנהלי
למשך כשנה מיום 1.8.2019קרא עוד
18/06/2019
היקף העבודה: כ-200 שעותקרא עוד
12/06/2019
היקף המשרה: 100%
דירוג: מנהלי, מתח הדרגות: 6-8
קרא עוד
12/06/2019
היקף משרה : 100%
דירוג: מח"ר, מתח דרגות: 38-40 או העסקה בחוזה אישי – בכפוף לאישור משרד הפנים

קרא עוד
29/05/2019
היקף משרה:100%
דירוג: מח"ר מתח דרגות: 38-40 או שכר בכרים בהתאם לאישור משרד הפנים
קרא עוד
19/05/2019
היקף המשרה:75%
דירוג: מינהלי, מתח דרגות : 6-8
קרא עוד
29/04/2019
היקף משרה 25%
דירוג: חינוך חברה נוער וקהילה , מתח דרגות: מדריכה בלתי מקצועיתM.A-
קרא עוד
30/01/2019
דירוג- רופאים וטרינרים דרגה 3-9
היקף משרה- 33%קרא עוד
27/06/2018
עבור לתוכן העמוד