מינהלן/ית הסעות במחלקת חינוך

22/05/2018

מכרז חיצוני

דרוש/ה

מינהלן/ית  הסעות במחלקת חינוך
היקף המשרה:50%
דירוג: מח"ר  מתח דרגות :36-38

דרישות התפקיד:

דיווח הסעות ומעקב אחר תקבולים ממשרד החינוך
קשר עם בתי הספר בתקופת חופשות וחגים לצורך סידור ההסעות מול החל"פ
תכנון מערך ההסעות – חינוך רגיל, אולפנות , חינוך מיוחד ומורים לשנת הלימודים

-   יישומי מחשב- היכרות עם תוכנות ה- OFFICE
-   רישום פלילי- היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של
עברייני מין במוסדות מסוימים תשס"א 2001

 

קורות חיים  תעודות ואישורי העסקה, יש לשלוח עד  יום ג' , כ"ב סיון 5.6.18
לפקס: 1532-9939382 או לדוא"ל iris@efrat.muni.il

 

עבור לתוכן העמוד