מ"מ מנהל אגף שירותי חירום וביטחון

29/07/2018

 

מכרז חיצוני

דרוש/ה

מ"מ מנהל אגף שירותי חירום וביטחון

100% משרה

דירוג: מנהלי  , דרגה: 10-12

או דירוג : מח"ר , דרגה:  40-42

     או חוזה אישי כפוף לאישור משרד הפנים

 

תיאור התפקיד

מוביל את היערכות הרשות המקומית למצבי חירום תוך שיתוף פעולה עם כלל הגורמים הפועלים במרכב של הרשות המקומית ומהווה מנחה מקצועי בתחומים אלו ברשות מהמקומית.

עיקרי התפקיד:

א.      הכנת תכניות עבודה ואפיון צרכי חירום ובטחון ברשות בהתאמה לתקציב הרשות המקומית.

ב.      ריכוז ועדת המל"ח וועדת הביטחון ברשות המקומית.

ג.        ריכוז מערך משק לשעת חירום (להלן" מל"ח) ופינוי, סעד, חללים (להלן: פס"ח).

ד.      מתאם ומרכז את מערך ההתגוננות האזרחית ברשות המקומית.

ה.      הכנת מוסדות הרשות המקומית לשעת חירום.

ו.        תפעול מערך האבטחה ברשות במצבי שיגרה וחירום.

ז.       ניהול אירועי חירום.

ח.      ייצוג הרשות בענייני חירום וביטחון ותיאום פעולות מול הגורמים הרלוונטיים.

ט.      ארגון פעולות אבטחה של "אישיות מאוימת" ופיקוח עליהן, בתאום עם משטרת ישראל.

י.        מנהל "מפעל ראוי".

השכלה ודרישות מקצועיות

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ .

או בעל 12 שנות לימוד עם ניסיון ניהולי כמפורט להלן

 

יא.   קורסים והכשרות מקצועיות:

 

·         ממונה החירום והבטחון יחויב לסיים בהצלחה קורס קב"טים של משרד הפנים לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור, ככל שהוא מועסק במסגרת חוזה אישי.

 

·         בוגר קורס קציני צה"ל או בוגר קורס קציני משטרה או גוף בטחוני אחר

       או בעל ניסיון ניהולי כמפורט להלן

 

 

דרישות ניסיון

ניסיון מקצועי

ותק של  5 שנים בתפקידים מקצועיים בתחום החירום והבטחון.

ניסיון ניהולי

·         מועמד בוגר קורס קציני צה"ל או משטרה ובעל תואר אקדמי- ניסיון פיקודי/ניהולי של שנתיים לפחות.

·         מועמד בוגר קורס קציני צה"ל או משטרה בעל 12 שנות לימוד- ניסיון פיקודי/ניהולי של 4 שנים.

·         מועמד שאינו בוגר קורס קצינים- ניסיון פיקודי/ניהולי של 5 שנים או שביצע קורסים והכשרות בתחום החירום והביטחון לפי קביעת הוועדה במשרד הפנים.

דרישות נוספות

רישום פלילי – אישור היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עימה קלון

שפות- עברית ברמה גבוהה

יישומי מחשב- היכרות עם תוכנות ה- Office,

כפיפות

כפיפות למנכ"ל הרשות המקומית

מונחה מקצועית על ידי גופי הביטחון הממלכתיים השונים.

 

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד

 

 

קורות חיים ניתן להגיש עד יום ה' כ"ח אב תשע"ח (9.8.18)

לפקס'  1532-9939382 או לדוא"ל  iris@efrat.muni.il

 

קו"ח שיגיעו ללא המסמכים הנדרשים לא יתקבלו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד