אם בית למרכז טיפולי

30/01/2019

למחלקה לשירותים חברתיים
דרוש/ה
במכרז חיצוני

אם בית למרכז טיפולי

היקף משרה  25%
דירוג: חינוך חברה נוער וקהילה  , מתח דרגות: מדריכה בלתי מקצועיתM.A- 

העבודה בשעות אחה"צ
בעלת יכולת ליצירת קשר אימהי חם ואוהב עם המשפחות
בעלת רצון ויכולת לסייע למשפחות ללמוד לתקשר, לשחק ולהביע את רגשותיהם אחד כלפי השני
אוהבת לבשל ולהזין ילדים ומשפחות

 

קו"ח בציון שם המשרה ומסמכים נדרשים ניתן  לשלוח עד יום ד', ב' סיוון תשע"ט (5.6.19) לפקס' מס':  1532-9939382 או לדוא"ל  iris@efrat.muni.il 
לא יתקבלו קורות חיים ללא המסמכים המצורפים הנדרשים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

עבור לתוכן העמוד