סייע/ת אישי/ת

11/08/2020

לבית ספר תמר משלב באפרת לשנת הלימודים תשפ"א דרוש/ה

סייע/ת אישי/ת

בהיקפי משרה בהתאם לאישורי משרד החינוך

 

 

 

·       תיאור התפקיד: סיוע להתפתחותם העצמאית של ילדים בעלי צרכים מיוחדים.

 

·       התפקיד כולל: מתן עזרה פיזית לתלמיד בהתאם לצרכיו, תיווך פדגוגי לתלמיד, השגחה על התלמיד בבית הספר ובפעילויות המתקיימות בתוך בית הספר ומחוצה לו, ליווי התלמיד לטיפולים מקצועיים שונים בבית הספר ומחוץ לכותלי בית הספר במסגרת שעות הלימודים, סיוע למטפלים ולמורים המקצועיים במהלך הטיפול בתלמידים, על פי הנחיותיהם, השתתפות בפעילויות חברתיות המתבצעות במסגרת החינוכית ועדכון והחלפת מידע רלוונטי עם הגורמים.

 

·       דרישות התפקיד:

              השכלה: תעודת 12 שנות לימוד – חובה. יש לצרף אישור מקורי.

                סיום בהצלחה קורס עזרה ראשונה.

              ניסיון: ניסיון בעבודה עם ילדים – יתרון.

היעדר הרשעה בעבירות מין בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים תשס"א 2001.

 המשרה הינה לתקופה קצובה, ללא קביעות ומותנית באישור משרד החינוך.

 קו"ח ותעודות נדרשות יש לשלוח בציון שם המשרה לידי אילנית גמליאל לדוא"ל: kadam@efrat.muni.il, מס' טל': 02-9939316. בנוסף, יש למלא שאלון אישי למועמד בקישור: https://did.li/efratjob .  רק פניות מתאימות תיעננה.

 

*תיבחן העדפה לבעלי מוגבלויות בהתאם לאמור בסעיפים 3  ו 9  לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.

 

עבור לתוכן העמוד