מנהל/ת יחידת נוער

15/09/2020

 

מכרז חיצוני

מס' מכרז 26/20

למועצה מקומית אפרת

דרוש/ה

מנהל/ת  יחידת נוער

 

מקום עבודה: מטה נוער

היקף משרה: 100%

דירוג :  חינוך נוער וקהילה

כפיפות: למנכ"ל המועצה או ממונה מטעמו.

 

תיאור תפקיד

הובלת מערך החינוך הבלתי פורמאלי ברשות המקומית בממשק עם מערכת החינוך הפורמאלית.

 

תחומי אחריות

 

1. קידום וניהול החינוך הבלתי פורמאלי לנוער ברשות המקומית

א. איתור צרכים ואיסוף מידע לצורך קביעת יעדים לתוכנית העבודה, בהתאם להנחיות מנהל חברה ונוער במשרד החינוך והרשות המקומית.

ב. בניית תוכנית עבודה תקופתית ושנתית ובקרה על יישומה בשיתוף עם מפקח מינהל חברה ונער במשרד החינוך והרשות המקומית.

ג. התווית המדיניות התקציבית לפעולות היחידה ובקרה אחר ביצועה.

ד. פרסום ושיווק היחידה והגברת המודעות לקיום הפעילויות שהיא מבצעת.

ה. שיתופי פעולה עם יחידות אחרות ברשות לקידום פעילות הנוער.

ו. ניהול ואחריות על תנועות הנוער בישוב.

ז. שיתופי פעולה עם פרויקטים רשותיים דוגמת "מצילה" ו"עיר ללא אלימות".

ח. פיתוח ויישום קשרי עבודה עם מפקחי מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.

ט. עדכון והחלפת מידע רלוונטי עם הגורמים החינוכיים.

י. פיתוח מנהיגות צעירה (כגון: מד"צים).

יא. פיתוח התנדבות ומעורבות של בני נוער בקהילה.

 

2. ניהול עובדי יחידת הנוער

א. גיוס עובדים לפרויקטים השונים בתיאום עם מערך משאבי אנוש ברשות.

ב. הדרכה וקידום העובדים ביחידת הנוער.

ג. קיום ימי השתלמויות והעשרה מקצועית לעובדים.

ד. ניוד עובדים בהתאם לצרכי היחידה ובהתאם ל"חוקת העבודה".

ה. פיקוח, מעקב ובקרה על עבודת היחידה.

 

3. ניהול מועצת תלמידים ונוער ברשות

א. אחריות על קיומה והפעלתה התקנית של מועצת תלמידים ונוער ברשות.

ב. יישום נהלי מינהל חברה ונוער במשרד החינוך וכתיבת נהלים מקומיים בנושאים הבאים: סדרי בחירתה של המועצה, פרסום שמות חבריה, מועדי כינוסה ומקום כינוסה,

 סדרי הכינוס של המועצה וארגון פעילותה, סיוע בבניית תכנית עבודה שנתית.

ג. קיום פגישות עם מועצת התלמידים ונוער אחת לחודשיים, לכל הפחות.

 

 

 

השכלה ודרישות מקצועיות

 

השכלה:

·         בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

·         סיום קורס הכשרה למנהל יחידת נוער, בהיקף של 188 שעות לפחות, אשר מארגן משרד החינוך או מי מטעמו.

מי שלא סיים קורס זה יחויב לסיים בהצלחה קורס הכשרה למנהל יחידת נוער של משרד החינוך בתוך 18 חודשים מיום כניסה לתפקיד.

 

ניסיון מקצועי:

ניסיון מקצועי של 3 שנים בתפקידים של הוראה או הדרכה במערכת החינוך או בתחום החינוך הבלתי פורמאלי, בתנועות הנוער, בשירות לאומי או בשירות צבאי או במערכת החינוך העל-תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה.

 

ניסיון ניהולי:

ניסיון ניהולי של שנה אחת לפחות, הכרך בהפעלה של כוח אדם ותקציבים, במערכת החינוך או בתחום החינוך הבלתי פורמאלי או במערכת החינוך העל-תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה.

 

 

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 

א.      ניהול צוותי עבודה

ב.      עבודה בשעות בלתי שגרתיות.

ג.        עבודה עם נוער.

ד.      עברית ברמה גבוהה.

ה.      יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה- office

 

המודעה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

מועמדים העונים לדרישות התפקיד יגישו את מועמדותם בצירוף קורות חיים, תעודות ומסמכים נדרשים בציון שם המשרה עד  יום ב' בתאריך 29.9.2020 

  לידי איריס חזן לדוא"ל: iris@efrat.muni.il, מס' טל': 02-9939312. בנוסף, יש למלא שאלון אישי למועמד בקישור: https://did.li/efratjob .

רק פניות מתאימות תיעננה.

 

 

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד