מנהל/ת מחלקה לשירותים חברתיים במילוי מקום

18/10/2017

 

למועצה מקומית אפרת

דרוש/ה

מנהל/ת  מחלקה לשירותים חברתיים במילוי מקום

 

היקף המשרה:   100%

דירוג : עו"ס , מתח דרגות  ו'-ד'

 

 

 

תיאור התפקיד:

 

1.       ממלא מקום מנהל המחלקה לשירותים חברתיים, ניהול תכונית עבודה מקושרת תקציב והמשימות בה

לרבות חתימה על השמות והרשאות .

2.       אחראי לעבודתה התקינה של המחלקה, עובדיה ועובדי המסגרות הקשורות בה.

3.       פועל לקידום רווחת התושבים ושותף לתכנון החברתי ביישוב.

4.       פועל בהתאם למדיניות משרד הרווחה והשירותים החברתיים כמפורט בחוקים, תקנות והוראות המנכ"ל (תע"ס) ואחראי ליישום מדיניות זו.

5.       אחראי להכנת תכניות עבודה והצעות תקציב שנתי ורב-שנתי, המבוססות על איסוף נתונים שיטתי וזיהוי צרכים בקהילה.

6.       אחראי לגיוס משאבים, להקצאתם, לביצוע תכנית העבודה והתקציב, למעקב ולהערכה אחר ביצועם.

7.       מייצג את המחלקה בפני גורמי חוץ.

8.       אחראי לביצוע הרשומים, הדיווחים וסדרי העבודה כפי שמתחייב מתפקידי המחלקה ומן ההוראות שנקבעו ע"י המשרד בנושאים אלה.

9.       עדיפות לעו"ס לסדרי דין.

 

דרישות התפקיד:

 

א.    בעל השכלה אקדמית בעבודה סוציאלית. יתרון לבעלי תואר שני באחד מהמקצועות הבאים: עבודה סוציאלי. מינהל ציבורי, מדיניות ציבורית, מינהל עסקים, כלכלה.

ב.  בוגר קורס מדריכים ראשי צוותים.

ג.  ניסיון של 5 שנים לפחות בעבודה סוציאלית.

ד. ניסיון  של 3 שנים לפחות בניהול של צוות עובדים.

ה.  ניסיון באגון מפעלים ופרויקטים בקהילה.

ו. כושר ניהול מו"מ בכתב ובע"פ, כושר הדרכת עובדים.

ז. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

ח. רצוי הכרות וידע בתחום השלטון המקומי.

הערה: מועמד שאינו עונה לדרישה ב', יהיה עליו להתחייב לצאת לקורס מדריכים ראשי צוותים או סגל בכיר הקרוב ולסיימו בהצלחה.

ט.רישום פלילי- היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים תשס"א 2001

 

 

קורות חיים בציון שם המשרה, תעודות ומסמכים נדרשים, ניתן להגיש עד ליום ה' י"ג  חשון תשע"ח (30.11.17)

לפקס' 1532-9939382 או לדוא"ל iris@efrat.muni.il, קורות חיים ללא מסמכים לא יתקבלו

עבור לתוכן העמוד