פרסום מכרזי כח אדם

היקף משרה:100%
דירוג: מח"ר מתח דרגות: 38-40 או שכר בכרים בהתאם לאישור משרד הפנים
קרא עוד
19/05/2019
50% משרה
דירוג: מינהלי , מתח דרגות : 6-8
קרא עוד
15/05/2019
היקף משרה: 87%
דרגה: חינוך משלים הוראה
מתח דרגות: מורה B.A-M.Aקרא עוד
14/05/2019
היקף משרה 25%
דירוג: חינוך חברה נוער וקהילה , מתח דרגות: מדריכה בלתי מקצועיתM.A-
קרא עוד
30/01/2019
דירוג- רופאים וטרינרים דרגה 3-9
היקף משרה- 33%קרא עוד
27/06/2018
עבור לתוכן העמוד