פרסום מכרזי כח אדם

היקף משרה: 60%
דירוג ודרגה: עובדים סוציאליים, י'-ח'
כפיפות: מנהל אגף שירותים חברתיים
קרא עוד
16/01/2020
היקף משרה: 50%
דירוג חינוך משלים הוראה
קרא עוד
30/12/2019
היקף משרה: 100%
דירוג: מנהלי/מח"ר/הנדסאי, מתח דרגות 4-6
קרא עוד
30/12/2019
מקום עבודה: מחלקת הנדסה
היקף משרה: 100%
דירוג ודרגה: דירוג מינהלי 7-11 , דירוג הנדסאים/מהנדסים/מח"ר 37-41, בהתאם למועמד/ת
כפיפות: למנהל היחידה לפיקוח ורישוי על הבנייה
קרא עוד
3/12/2019
היקף משרה 50%
דירוג- חינוך משלים הוראה- מתח דרגות מדריך/ה מורה M.A
קרא עוד
24/07/2019
היקף העבודה: כ-200 שעותקרא עוד
12/06/2019
עבור לתוכן העמוד