פרסום מכרזי כח אדם

היקף משרה:100%
דירוג: מח"ר מתח דרגות: 38-40
לעבודה מיידית
קרא עוד
8/08/2018
היקף: 50% משרה , דירוג: מינהלי, מתח דרגות 5-8קרא עוד
29/07/2018
היקף משרה 70%
דירוג- חינוך משלים הוראה- מתח דרגות מדריך/ה מורה M.A
קרא עוד
25/07/2018
היקף משרה 40%
דירוג- חינוך משלים הוראה- מתח דרגות מדריך/ה מורה M.A
קרא עוד
25/07/2018
היקף: 50% משרה , דירוג: מינהלי, מתח דרגות 5-8קרא עוד
25/07/2018
היקף המשרה: 50%
דירוג: מנהלי מתח דרגות – 5-8
קרא עוד
19/07/2018
היקף משרה: 100% , 5 ימי עבודה בשבוע
דירוג: מינהלי, מתח דרגות 6-8
קרא עוד
27/06/2018
היקף 50% משרה
בדירוג חינוך משלים הוראה
קרא עוד
27/06/2018
דירוג- רופאים וטרינרים דרגה 3-9
היקף משרה- 33%קרא עוד
27/06/2018
100% משרה
דירוג: מינהלי/מח"ר/הנדסאי , מתח דרגות 6-9
קרא עוד
22/05/2018
100% משרה
העסקה בחוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים נגזר משכר בכירים
קרא עוד
7/01/2018
100% משרה
דירוג: המהנדסים דרגה: 39-41
קרא עוד
15/11/2016
עבור לתוכן העמוד