פרסום מכרזי כח אדם

היקף משרה: 60%
דירוג – מינהלי, מתח דרגות 6-8
קרא עוד
5/09/2018
היקף המשרה: 50%
דירוג: מנהלי מתח דרגות – 5-8
קרא עוד
19/07/2018
דירוג- רופאים וטרינרים דרגה 3-9
היקף משרה- 33%קרא עוד
27/06/2018
100% משרה
דירוג: מינהלי/מח"ר/הנדסאי , מתח דרגות 6-9
קרא עוד
22/05/2018
100% משרה
דירוג: המהנדסים דרגה: 39-41
קרא עוד
15/11/2016
עבור לתוכן העמוד