פרסום מכרזי כח אדם

מקום עבודה: מחלקת הנדסה
היקף משרה: 100%
דירוג ודרגה: דירוג מינהלי 7-11 , דירוג הנדסאים/מהנדסים/מח"ר 37-41, בהתאם למועמד/ת
כפיפות: למנהל היחידה לפיקוח ורישוי על הבנייה
קרא עוד
3/12/2019
היקף משרה 50%
דירוג- חינוך משלים הוראה- מתח דרגות מדריך/ה מורה M.A
קרא עוד
24/07/2019
היקף 50% משרה
בדירוג חינוך משלים הוראה
קרא עוד
16/07/2019
היקף העבודה: כ-200 שעותקרא עוד
12/06/2019
עבור לתוכן העמוד