פרסום מכרזי כח אדם

היקף המשרה: 100%
דירוג : מנהלי מחלקות חינוך דרגה : 1
קרא עוד
19/09/2019
היקף משרה: 100%
דירוג: חינוך חברה קהילה מתח דרגות : B.A-M.A
קרא עוד
11/09/2019
100% משרה, דירוג :חינוך חברה ונוער מתח דרגות: מורה M.Aקרא עוד
25/08/2019
היקף משרה 50%
דירוג- חינוך משלים הוראה- מתח דרגות מדריך/ה מורה M.A
קרא עוד
24/07/2019
היקף 50% משרה
בדירוג חינוך משלים הוראה
קרא עוד
16/07/2019
היקף העבודה: כ-200 שעותקרא עוד
12/06/2019
עבור לתוכן העמוד