פרסום מכרזי כח אדם

100% משרה
העסקה בחוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים נגזר משכר בכירים
קרא עוד
15/03/2017
לתקופת מילוי מקום
היקף משרה: 80%-100% משרה.
קרא עוד
27/04/2017
100% משרה
דירוג: מינהלי/מח"ר/הנדסאי , מתח דרגות 6-9
קרא עוד
25/04/2017
היקף משרה 75%
דרוג- העובדים הסוציאליים, מתח דרגות- י'-ח'קרא עוד
2/03/2017
היקף משרה 50%
דרוג- העובדים הסוציאליים, מתח דרגות- יא'-ט'קרא עוד
2/03/2017
עוזר חשמלאי באגף שפ"ע
100% משרה
דירוג מינהלי מתח דרגות 6-8
קרא עוד
16/01/2017
היקף: 50% משרה , דירוג: מינהלי, מתח דרגות 5-8קרא עוד
16/01/2017
100% משרה
דירוג: המהנדסים דרגה: 39-41
קרא עוד
15/11/2016
תיאור התפקיד :
הרכז יהיה אחראי לנהל את פעילות המועדון (הפועל במרכז שיינפלד), שיווק וגיוס חברים חדשים למועדון, קשר אישי עם הותיקים,
קרא עוד
12/09/2016
עבור לתוכן העמוד