פרסום מכרזי כח אדם

מקום עבודה: אגף שירותים חברתיים
היקף משרה: 33% משרה.
דירוג דרגה: חינוך נוער, חברה וקהילה בהתאם להשכלת המועמד/ת
כפיפות: לעו"ס המועדונית
קרא עוד
17/11/2020
מקום עבודה: אגף לשירותים חברתיים
היקף משרה: 75%
דירוג: דירוג עובדים סוציאליים, מתח דרגות יא'-ט'
כפיפות: למנהל אגף שירותים חברתייםקרא עוד
14/09/2020
דירוג:מנהלי, מתח דרגות לבעלי 12 שנות לימוד: 4-7
לבעלי תואר מורה/מדריך מוסמך: 5-7
לבעלי תואר אקדמי: 6-8.
כפיפות מקצועית: למנהל/ת ביה"ס ולרכז/ת חינוך מיוחד בבית הספר.
כפיפות מנהלתית: למנהל אגף חינוך ולרכז/ת חינוך מיוחד במועצה.
קרא עוד
13/08/2020
(דירוג מינהלי, מתח דרגות 6-8)
בהיקפי משרה שונים בהתאם לאישורי משרד החינוך
קרא עוד
11/08/2020
למילוי מקום לעובדות בחופשת לידה
דירוג מינהלי, מתח דרגות 4-7
קרא עוד
17/06/2020
עבור לתוכן העמוד