פרסום מכרזי כח אדם

למילוי מקום לעובדות בחופשת לידה
דירוג מינהלי, מתח דרגות 4-7
קרא עוד
17/06/2020
מקום עבודה: אגף ביטחון
היקף משרה: 100%
כפיפות: כפיפות מנהלית: למנהל אגף ביטחון
כפיפות מקצועית: למפקד החטיבה המרחבית שהישוב נמצא בתחומה.
*העסקה בחוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים
קרא עוד
10/06/2020
מקום עבודה: אגף חינוך
היקף משרה: 100%
דירוג דרגה: דירוג עובדי חינוך, נוער חברה וקהילה. דרגה בהתאם לכישורי המועמד/ת.
כפיפות מנהלית: למנהל אגף חינוך
כפיפות פדגוגית: למפקח על הביקור הסדיר במחוז
קרא עוד
10/06/2020
מ"מ עובד/ת סוציאלי/ת מועדונית
(החלפה לתקופת חל"ד)

מקום עבודה: אגף שירותים חברתיים
היקף משרה: 50%
דירוג ודרגה: עובדים סוציאליים, יא'-ט'
כפיפות:מנהל אגף שירותים חברתייםקרא עוד
15/03/2020
היקף העבודה: כ-200 שעותקרא עוד
12/06/2019
עבור לתוכן העמוד