מכרז פומבי מס' 2/18

15/02/2018

סיור קבלנים בחדר ישיבות קטן: יום שלישי בתאריך 6/3/2018 בשעה 10:00 במועצה המקומית אפרת. הסיור הוא רשות. חומר המכרז יהיה למכירה ביום סיור הקבלנים.

עלות קניית המכרז: 1,000 ₪

סיווג קבלני  ג-2 לענף ראשי 200

מועד הגשת המכרז: עד יום ראשון 25/3/2018, עד השעה 14:00 במחלקת הנדסה.

לפרטים נוספים בנוגע למכרז: אביעד ויינברגר: 054-4566480

עבור לתוכן העמוד