מכרז פומבי מס' 11/18

8/05/2018

סיור קבלנים בחדר ישיבות הקטן: יום שלישי בתאריך 15/5/2018 בשעה 12:00 במועצה המקומית אפרת.

הסיור הוא רשות. חומר המכרז יהיה למכירה ביום סיור הקבלנים.
אין עלות לרכישת המכרז.

סיווג קבלני  ג-3 לענף ראשי 200
מועד הגשת המכרז: עד יום ראשון 5/6/2018, עד השעה 14:00 במחלקת הנדסה.
לפרטים נוספים בנוגע למכרז: עמוס פיקסמן: 052-3857279.

עבור לתוכן העמוד