מכרז פומבי מס' 10/18

8/05/2018

סיור קבלנים בחדר ישיבות הגדול: יום רביעי בתאריך 16/5/2018 בשעה 10:00 במועצה המקומית אפרת.

הסיור הוא רשות. חומר המכרז יהיה למכירה ביום סיור הקבלנים.
אין עלות לרכישת המכרז.

סיווג קבלני  ג-1 לענף ראשי 100
מועד הגשת המכרז: עד יום ראשון 30/5/2018, עד השעה 14:00 במחלקת הנדסה.
לפרטים נוספים בנוגע למכרז: שמואל לנדאו: 052-6071833.

עבור לתוכן העמוד