מכרז פומבי מס' 15/18

3/07/2018

סיור קבלנים בחדר ישיבות הגדול: יום חמישי בתאריך 5/7/2018 בשעה 12:00 במועצה המקומית אפרת. הסיור הוא חובה. חומר המכרז יהיה למכירה ביום סיור הקבלנים.

עלות המכרז 1000 ₪ .

סיווג קבלני  ג-4 לענף ראשי 200

מועד הגשת המכרז: עד יום חמישי 12/7/2018, עד השעה 14:00 במחלקת הנדסה.

לפרטים נוספים בנוגע למכרז: שמואל לנדאו: 052-6071833.

עבור לתוכן העמוד