מכרז פומבי מס' 19/18

31/10/2018

מכרז פומבי מס' 19/18

 

מכרז גני ילדים מגרש 2606

 

 

סיור קבלנים בחדר ישיבות: יום חמישי בתאריך 8/11/2018 בשעה 13:30 במועצה המקומית אפרת. הסיור הוא רשות. חוברת המכרז תהיה למכירה ביום סיור הקבלנים.

עלות קניית המכרז: 1,000 ₪

סיווג קבלני  ג2 לענף ראשי 100

מועד הגשת המכרז: עד יום חמישי 22/11/2018, עד השעה 14:00 במחלקת הנדסה.

לפרטים נוספים בנוגע למכרז: שמואל לנדאו 052-6071833

עבור לתוכן העמוד