מכרז מס' 19 / 6

11/02/2019

מועצה מקומית אפרת

מכרז מס'  19 / 6

 

 

אספקה, תכנון, התקנה ותחזוקה

של מערכות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית

בהספק מצטבר של כ- 400 קילוואט פיק (400KWP)

 

 

המועצה המקומית אפרת פונה בזאת לקבלת הצעות למכרז הנ"ל. ניתן לעיין במסמכי המכרז  ללא עלות החל מיום שלישי 12.2.19 באתר האינטרנט של המועצה: http://www.efrat.muni.il/

הגשת הצעה במכרז כרוכה בתשלום בסך 1,500 ₪ (שלא יוחזרו) שניתן לשם במשרדי המזמינה.

1.1.        סיור קבלנים יתקיים ביום 06.03.19 בשעה 10:00 בחדר הישיבות הראשי במשרדי המועצה המקומית באפרת.

1.2.        מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה באמצעות תיבת דוא"ל: edmond@efrat.muni.il  בלבד – 12.3.19. מענה יפורסם  באי מייל לכל המשתתפים בסיור הקבלנים.

1.3.        הגשת ההצעה עד ליום 26.3.2019 בשעה 12:00 בתיבת המכרזים של המועצה, בלשכת מהנדס המועצה במרכז התאנה, רח' נצר ישי 1 אפרת.

עבור לתוכן העמוד