מס' המכרז 17/16

3/11/2016

מס' המכרז 17/16
עלות המכרז בש"ח 5000
שם המכרז/סיווג קבלני בנית מעון יום 4 כיתות מגרש 2607 בתמר
סיור קבלנים  רשות 14:00 9/11/2016
מועד להגשה 23/11/2016 

סיווג ג-3 ענף 100
שעת הגשה 14:00
טל' ומען לפרטים צחי לוי   054-2210627

עבור לתוכן העמוד