מכרז פומבי מס' 13/2017

21/11/2017

סיור קבלנים:  יום שלישי בתאריך 5/12/2017 בשעה 10:30 במועצה המקומית אפרת סיווג קבלני סוג ג4 ענף ראשי 100 בעלות של 7500 ₪

מועד הגשת המכרז: עד יום שני 15/1/2018, עד השעה 14:00 במחלקת הנדסה

לפרטים נוספים בנוגע למכרז: דב שחם בטלפון: 050-5262159

עבור לתוכן העמוד