עדכון בנוגע לפתיחת תיק נישואין

26/06/2019

עם חיבור המועצה הדתית למערכת "שירת הים" של משרד הדתות,

כל תיקי הנישואין יפתחו ישירות למחשב ולכן יעשו במשרד בשלב זה.

לצורך כך – יש לתאם פגישה עם עליזה מראש בטלפון 02-9931772 או בדוא"ל mdatit@efrat.muni.il

לעת עתה אין שינוי ביתר הנהלים לפתיחת תיק נישואין

עבור לתוכן העמוד