הוספת תפילת "ועננו בורא עולם..." בשל עצירת הגשמים

15/03/2017

כה מרחשון תשע"ח

14/11/17

 

 

לציבור היקר באפרת, ה' עליהם יחיו.

 

הנדון: הוספת תפילת "ועננו בורא עולם..." בשל עצירת הגשמים

אנו עומדים בשלהי ראש חודש כסלו וטרם התחילה עונת הגשמים, כפי שהיינו רוצים לראות בחורף. החוסר בגשמים משפיע מאוד על מאגרי המים, ועל החקלאות בייחוד בצפון הארץ.

החל מיום ראשון ראש חודש כסלו, אנו מבקשים מכל המתפללים להשתתף בצער הציבור, ולומר בתפילתם את הנוסח לעצירת גשמים המופיע בסידורים: "ועננו בורא עולם..." הנאמר בברכת "שומע תפילה" - לפי מנהג האשכנזים. על פי נוסח עדות המזרח תפילה זו נאמרת כל החורף ב"ברכת השנים".

במסכת תענית מוזכר שאם לא ירדו גשמים עד ראש חודש כסלו היו גוזרים תעניות על הציבור, ובהן היו בודקים אם יש מה לערוך תיקון למעשים שלנו, שאולי בגלל שהם דורשים תיקון כזה או אחר מן השמים נעצרים הגשמים. זו בוודאי יכולה להיות הזדמנות להתעוררות לחשבון נפש אישי וקהילתי.

יהי רצון שבזכות התפילה וזיכוך המידות והמעשים נזכה לשנת ברכה ושפע גשמי ורוחני.

 

בברכה נאמנה

 

הרב שלמה ריסקין – מרא דאתרא

 

הרב שמעון גולן – לשכת הרבנות                        הרב איתן כהן – לשכת הרבנות

עבור לתוכן העמוד