מניעת מוצרים עם חשש איסור "חדש" בחנויות באפרת

כד מרחשון תשע"ח

13/11/17

 

תושבי אפרת היקרים, ה' עליהם יחיו.

שלום וברכה.

הנדון: מניעת מוצרים עם חשש איסור "חדש" בחנויות באפרת

מהו איסור חדש?

על פי התורה אין לאכול מהתבואה החדשה של חמשת מיני דגן, שגדלה עד להקרבת "קרבן העומר" ביום הראשון של חול המועד פסח (טז ניסן). כיום שאין לנו את קרבן העומר, "סיומו של יום הנפת העומר" מתיר לאכול מהתבואה החדשה. לכן רק תבואה שכבר גדלה באופן חלקי (או אפילו רק השרישה באדמה) עד ליום הראשון של חול המועד פסח מותרת באכילה, תבואה שגדלה מאוחר יותר תהיה מותרת באכילה רק בפסח בשנה הבאה. במקומות מסוימים בחו"ל התבואה מאחרת לגדול ויש בה איסור חדש עד חג הפסח.

איסור חדש נוהג מהתורה גם בארץ וגם בחו"ל. אם כי יש דעה אחת יחידה בראשונים שמקילה באיסור חדש בחו"ל וטוענת שהוא איסור דרבנן, ויש דעה שטוענת שהוא נאסר דווקא במקומות הקרובים לארץ ישראל.  על מנת לאפשר חיים יהודיים בחו"ל היו פוסקים שהתירו להסתמך על דעת היחיד בתנאי שיש ספק נוסף: שלא יודעים האם באמת התבואה חדשה או לא. כאמור בארץ לא שייך להשתמש בהיתר זה.

למעשה:

לרווחת הציבור ובעלי החנויות לממכר מוצרי מזון, אנו מתירים לסופרים ולמרכולים באפרת לייבא מוצרים באישורים המהודרים מחו"ל (כגון איגוד הרבנים דאמריקה)– אפילו אם למוצרים אלו אין אישור של מחלקת הכשרות של הרבנות הראשית לישראל. מוצרים אלו עשויים להכיל בתוכם "חדש", מכיוון שיש כשרויות בחו"ל הנוהגות לסמוך על הדעה המתירה אכילת ספק-חדש בחו"ל.

כמדי שנה סביב תקופת החגים אנו מבקשים מהחנויות להפסיק להביא מוצרים שיש בהם חשש לאיסור "חדש". לפיכך עם סיום המלאי החנויות לא יזמינו מלאי חדש של מוצרים אלו עד לאחר חג הפסח. מוצרים שנותרו בחנות יסומנו על ידי משגיחי הכשרות כמאושרים.

לאור האמור ברור שברגע שאנו חוששים שהמוצרים הם מתבואה חדשה, אין אנו יכולים לייבא אותם לארץ. הרבנות הראשית אינה מאשרת ייבוא מוצרים עם חשש חדש במשך כל השנה – לכן מוצרים שכתוב עליהם "באישור הרבנות הראשית לישראל" אמורים להיות ללא חשש חדש. המוצרים  שנתבקשו בעלי העסקים להפסיק לייבא עד לאחר הפסח, הם מוצרים שאין להם אישור מהרבנות הראשית לישראל ומכילים קמח/ לתת שעורה וכד'. מבדיקה שערכנו מדובר בלא יותר ממספר מוצרים בכל חנות (דוגמאות מצולמות בסוף המייל).

הציבור צריך לדעת שאין לצרוך מוצרים כאלו בארץ – גם מחנויות מחוץ לאפרת. ולכן אין טעם לקפח את פרנסתן של החנויות הרגילות בחיפוש אחרי המוצרים שנעלמו מהמדף.

בבכרת התורה

הרב שלמה ריסקין – רב העיר

הרב שמעון גולן – לשכת הרבנות            הרב איתן כהן – לשכת הרבנות

עבור לתוכן העמוד