שותפויות

מצילה כגוף העוסק בתכניות מניעה בפריסה ארצית מחובר אל כל גורמי הקהילה ברשויות השונות. במהלך השנים נרקמו באפרת שיתופי פעולה בין המחלקות השונות המשקפות את הצרכים של הקהילה על כל רבדיה. שותפויות אלו נוגעות בחשיבה , בהתאמת הצרכים ותכנונן עד לשלב הביצוע.
כאשר אחת לשנה מתקיימת מנהלת מצילה המעלה את הנתונים וההתמודדויות השונים עם תופעות ומקרים המצריכים התערבות מניעתית. המנהלת מתקיימת בנוכחות ראש הרשות מר' עודד רביבי , ומנכ"ל המועצה מר' יהודה שוויגר , נציגי המשרד לבט"פ , רכז מצילה יישובי וכל שאר גורמי הרשות.
עבור לתוכן העמוד