סיכום אירוע הפסקת מים

נכון לשעה זו מערכת המים חזררה לעבודה סדירה

לחץ המים שנמדד עומד על 4 בר ויציב. ומפלס המים בבריכה עומד על 6.35 מטר ותקין.

לאחר שמערכת המים חזרה לפעולה אנו מבקשים לתאר את השתלשלות הדברים בקצרה:

המועצה נערכה לביצוע חיבור חדר המשאבות לקווי המים שנועדו להגברת לחץ עבור הבנינים הגבוהים בזית.

עבודה זו תוכננה במשך זמן רב עם מיטב היועצים כדי לפתור את הבעיה החוזרת של חוסר של לחץ מים בחלק הגבוה של הזית.

על העבודה הודענו מראש, נערכנו להפסקת מים בין השעה 08:00 עד 16:00 וחילקנו מים במוסדות החינוך לשתיה ולצרכים הגייניים.

בשל עיכוב בלתי צפוי עליו לא ידעו כל גורמי המועצה, בשעה 16:45 התברר שיש עיכוב ובסמוך לכך יצאה הודעה לתושבים כי צפי חזרת המים יהיה כחצי שעה בהמשך.

עם חיבור המים הסתבר כי המערכת מלאה באוויר שנלכד במקומות בלתי צפויים שגרמו לשיבוש ניכר באספקת המים הסדירה.

כשהתבררה תקלה זו היה קשה לצפות את משך זמן ניקוז האויר מין המערכת ולשם כך התבקשו התושבים לסייע בשחרור האוויר דרך הברזים בבתים ובמקביל עובדי המועצה פתחו צינורות כיבוי אש וניקוז אויר.

בשעות הלילה המאוחרות ולאחר בדיקה התברר שהמים מגיעים לכל הבתים ולאחר בדיקה זו שוחררו הצוותים לביתם.

חשוב לציין שחלק מהעיכוב ביציאת האויר מהמערכת נבע מן העובדה שמפלס המים בבריכה ירד באופן משמעותי. גם לחברת מקורות לקח זמן לספק מים ולמלא את הבריכה מחדש.

הבוקר התעוררנו שוב לבעיות באספקת מים בבנינים הגבוהים בזית שנבעו מכיסי אויר שלא התגלו במשך הלילה.

לאחר שחרורם הבוקר חודשה אספקת המים הסדירה.

העבודה על המשאבות החדשות טרם הסתיימה אך המשך העבודה לא צפוי להשפיע על זרימת המים.

המשאבות להגברת הלחץ יכנסו לעבודה בעוד כשבוע ולאחר מכן תפתר הבעיה שבגינה בוצעו עבודות אלו.

ברצוננו להתנצל על אי הנוחות והדאגה שנגרמו לתושבים.

בהזדמנות זו נזכיר כי על פי המלצות פיקוד העורף משקי בית חייבים להיות ערוכים ולהחזיק מים לשעת חירום למשך 24 שעות לפחות עד שהרשויות יוכלו לספק מים במיכליות.

מן התגובות שקבלנו אין ספק שלא כל הבתים ערוכים לכך וכדאי לקחת את האירוע הזה כשיעור בהיערכות לשעות חרום שחלילה לא תבוא עלינו.

במידה וישנם אנשים שעדיין סובלים מבעיות מים נא לפנות למוקד 106

עבור לתוכן העמוד