עבודות תשתית – חברת חשמל – סגירת רח' רות

21/06/2020

בימים שלישי ורביעי בתאריכים ה- 23-24/6/2020 רח' רות בתאנה ייסגר לתנועה לצורך עבודות תשתית של חברת חשמל.
לצורך כך אנו מבקשים:
1. אנא דאגו להוציא רכבים מהרחוב עד השעה 6:00 (בבוקר) של ה-23/6/2020.
2. כניסה למטה נוער תתבצע רק מחניון המח"ר.

אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית.
המועצה איתכם ובשבילכם!
מוקד – 106  מוקד – 1-700-70-5000  או 1208

 

Notice of Electric Work – Rut Street will be Closed

 

On Tuesday and Wednesday, June 23- 24, Rut Street in the Te'ena will be closed to traffic for infrastructure work by the electric company.

 

1.      All cars must be removed from Rut Street by 6:00 am on the morning of June 23.

2.       On these days the Youth Center can only be accessed from the Machar parking lot.

 

We apologize for the temporary inconvenience.

The Council is here for you!

Moked- 106, 1-700-70-5000 or 1208

 

עבור לתוכן העמוד