זימון ישיבת מועצה 12.6.2017

‏‏‏‏05 יוני 2017

בס"ד                                                               

 

 

 

 

לכבוד

עודד רביבי                       -      ראש המועצה

                                    

אורית סמואלס

-   חברת מועצה

נעמה טל

-   חברת   מועצה

מנחם שפיץ

-   חבר   מועצה

מיכאל דהן

-   חבר מועצה

דורון כהן

-   חבר   מועצה

עו"ד עקיבא סילבצקי

-   יועץ משפטי

דובי שפלר

-   חבר   מועצה

שרון הורביץ            

גזבר המועצה

אבי חדידה

-   חבר   מועצה

תמיר פוגל                         

מבקר המועצה

דבורה מלכי

-   חברת מועצה

מנהלי מחלקות המועצה

 

 

 

 

 

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

 

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', י"ח סיוון (12.6.17) שתתקיים בחדר הישיבות במועצה

 

על סדר היום:

 

18:00 – ועדת תכנון ובניה

 

19:00 -  ישיבת מועצה-

-          עדכון מירוץ אפרת גוש עציון

-          תבחינים להקצאת קרקע

-          התנהלות תקציבית בשנת בחירות

-          תמיכות בעמותות הורים לבי"ס יסודיים באפרת

-          אישורי תב"רים

 

 

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

 

בברכה,

 

יהודה שווייגר

מנכ"ל המועצה

העתק: מנהלי מחלקות

           מר עוזי שניר – חבר מתרגמים

 

עבור לתוכן העמוד