זימון לישיבת מועצה 16.10.2017

3/10/2017

‏‏‏‏‏‏‏

                                                           

 

 

 

 

י"ב תשרי תשע"ח

‏02 אוקטובר 2017

לכבוד

עודד רביבי                       -      ראש המועצה

                                    

אורית סמואלס

-   חברת מועצה

נעמה טל

-   חברת   מועצה

מנחם שפיץ

-   חבר   מועצה

מיכאל דהן

-   חבר מועצה

דורון כהן

-   חבר   מועצה

עו"ד עקיבא סילבצקי

-   יועץ משפטי

דובי שפלר

-   חבר   מועצה

שרון הורביץ            

גזבר המועצה

אבי חדידה

-   חבר   מועצה

תמיר פוגל                         

מבקר המועצה

דבורה מלכי

-   חברת מועצה

מנהלי מחלקות המועצה

 

 

 

 

 

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

 

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', כ"ו תשרי (16.10.17) שתתקיים בחדר הישיבות במועצה

 

על סדר היום:

 

19:00 – ועדת תכנון ובניה

-          אישור תבחינים למגרש 3602

 

20:00 -  ישיבת מועצה

 

-          הצגת מערך  החינוך הישובי – תשע"ח

-          סקירת פרויקטים - מהנדס המועצה

-          סקירת פרויקטים  -אגף שפ"ע

-          הנצחה – יהונתן מושיץ

-          בקשות מפעל הפיס

-          אישור תב"רים

 

 

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

 

בברכה,

 

יהודה שווייגר

מנכ"ל המועצה

העתק: מנהלי מחלקות

           מר עוזי שניר – חבר מתרגמים

עבור לתוכן העמוד