זימון ישיבות מועצה11/12/2017-מעודכן

5/12/2017

‏‏‏‏‏‏ט"ז כסלו תשע"ז

‏04 בדצמבר 2017

בס"ד                                                               

 

 

 

 

לכבוד

עודד רביבי                       -      ראש המועצה

                                    

אורית סמואלס

-   חברת מועצה

נעמה טל

-   חברת   מועצה

מנחם שפיץ

-   חבר   מועצה

מיכאל דהן

-   חבר מועצה

דורון כהן

-   חבר   מועצה

עו"ד עקיבא סילבצקי

-   יועץ משפטי

דובי שפלר

-   חבר   מועצה

שרון הורביץ            

גזבר המועצה

אבי חדידה

-   חבר   מועצה

תמיר פוגל                         

מבקר המועצה

דבורה מלכי

-   חברת מועצה

מנהלי מחלקות המועצה

 

 

 

 

 

 

שלום רב,

 

הנדון : זימון ישיבת מועצה

 

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה ביום  ב', כ"ג כסלו  (11.12.17) שתתקיים בחדר הישיבות במועצה

 

על סדר היום:

 

 

19:00 -  ישיבת מועצה

 

-          המלצות ועדת תנועה ותחבורה.

-          אישור הסכם עם ידידים נוצרים.

-          אישור פרוטוקול ועדת ביקורת.

-          אישור תב"רים.

 

20:00 – ועדת תכנון ובניה

 

 

 

 

ייתכנו  שינויים בלו"ז ובנושאים.

 

 

בברכה,

 

יהודה שווייגר

מנכ"ל המועצה

העתק: מנהלי מחלקות

           מר עוזי שניר – חבר מתרגמים

 

עבור לתוכן העמוד