פחים מוטמנים - תחילת עבודות

תושבים יקרים,

בשעה טובה ולאחר עבודות תכנון מורכבת ויסודית של למעלה משנתיים, יתחילו בשבוע הבא עבודות להתקנת 32 פחי אשפה מוטמנים בשכונת הזית מתוך 100 ברחבי אפרת.
צפי סיום כחודש וחצי.
לאחר מכן נמשיך לשכונות הדרומיות שם ימשכו העבודות לחודשים נוספים.
הפחים תוכננו במיקומים שיאפשרו לשמור על נגישות, נוחות, בטיחות לצד מיקסום של שטחי חנייה.

במקביל למעבר לפחים מוטמנים, יתווספו פחים כתומים לאריזות ובשבועות הקרובים נתחיל בפרסום ובהסברה על שימוש בפחים המוטמנים ובהפרדת האריזות לפחים הכתומים.

העבודות מתואמות עם כל הגורמים ויתבצעו בהתאם להנחיות הבטחון והבטיחות.

בכל מקרה של תקלה/מפגע/סכנה יש לפנות למחלקת השפ"ע 02-9939340 או למוקד 1700705000.

מצ"ב מפה של מיקומי הפחים בזית.

Dear Residents,
We are happy to announce that after two years of thorough and complex planning, the work of installing 32 underground garbage containers in the Zayit neighborhood will begin next week, out of the 100 that will be installed throughout Efrat. The work in the Zayit should take about a month and a half. Afterwards we will proceed to the southern neighborhoods for an additional several months of installation work. Accessibility, convenience and safety were taken into account when planning the locations of the undergound garbage containers along with the desire to maximize parking areas.
In addition to the changeover to underground garbage bins, orange bins will be added for cardboard boxes and in the coming weeks we will begin to pubicize instructions on how to use the underground bins and how to separate the cardboard boxes for the orange bins.
The installation works are coordinated with all relevant authorities and will be carried out according to safety and security procedures.
In the event of a hazard or danger, please contact the Shefa Department at 02-9939340 or the Moked 1700705000
Attached is a map with the locations of the underground containers in the Zait
עבור לתוכן העמוד