חינוך

גנים

 

הרשמה מאוחרת לגנים לשנת תשפ"א                                           מקוון 

 

הרשמה מאוחרת לגנים תשפ"א לתושבים עתידים/חדשים                 מקוון

 

טופס בקשה לשינוי אזור שיבוץ                                                     מקוון

 

טופס בקשה לביטול רישום לגנים                                                 מקוון 

 

טופס הצהרת בריאות וכרטיס תלמיד לגן       הדפסה

 

טופס רישום למכינות אורות עציון                  הדפסה

 

טופס לילדים בעלי רגישות למזון או בעיות בריאותיות אחרות         מקוון

 

טופס ביטול רישום לגן, לילד/ה שעולה לכיתה א'                          מקוון 

 

טופס ביטול רישום לכיתה א', לילד שנשאר שנה נוספת בגן           מקוון

 

טופס בקשה לחינוך ביתי                                                           מקוון 

 

טופס בקשה  לילדים במצב משפחתי מיוחד                                מקוון

 

טופס הרשמה לחינוך מיוחד                                                         מקוון  

 

טופס ערעור גנים                                                                     מקוון 

 

 לתהליך הגשת בקשה להנגשה לחץ כאן 

 

 

בתי ספר

 

טופס העברה ממוסד למוסד                      הדפסה                      מקוון 

 

הוראת קבע לעמותת אורות עציון               הדפסה                      מקוון 

 

הוראת קבע לעמותת חיל באפרתה            הדפסה                       מקוון

 

הרשמה מאוחרת לבית הספר הממ"ד  בתמר תשפ"א                                 מקוון

 

הרשמה מאוחרת לבית הספר המשלב בתמר תשפ"א                                 מקוון

 

בקשה לרישום מאוחר לבית הספר "אורות עציון -חטיבה צעירה" תשפ"א     מקוון

 

בקשה לרישום מאוחר לבית הספר "עשה חיל"  תשפ"א                            מקוון

 

בקשה לרישום מאוחר  לבית הספר "אורות עציון בנים" תשפ"א                   מקוון 

 

בקשה לרישום מאוחר  לבית הספר "אורות עציון בנות" תשפ"א                   מקוון

 

לתהליך הגשת בקשה להנגשה לחץ כאן 

 

 

הסעות

 

טופס הרשמה מאוחרת למערך ההסעות לשנת תשפ"א                   מקוון 

 

טופס בקשת הנחת אחים                                                 מקוון

 

טופס תשלום בהוראת קבע עבור הסעות תלמידים תשפ"א     מקוון 

 

טופס הרשמה להסעה גני מכינה תשפ"א                            מקוון 

 

טופס הרשמה הסעה גן חבר תשפ"א                                 מקוון   

 

טופס הרשמה הסעות מורים וגננות תשפ"א                        מקוון                 

 

 

צהרוני בתי ספר

 

הרשמה לתוכנית "ניצנים" עשה חיל כיתות א- ב                           מקוון 

 

הרשמה לצהרון עשה חיל כיתה ג                                              מקוון 

 

הרשמה לתוכנית "ניצנים" חטיבה צעירה אורות עציון כיתות א-ב     מקוון

 

הרשמה לצהרון חטיבה צעירה אורות עציון כיתות ג                      מקוון 

 

 

 

תוכניות רשותית

 

 

 

 

 

טפסים להדפסה יש להחזיר למחלקת חינוך בפקס 1532-9931505 או במייל batshevad@efrat.muni.il  אלא אם צוין אחרת

עבור לתוכן העמוד