כללי

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז לדוגמא כללי 02/06/2020
בקשה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות בכלי אצירה כתומים כללי 13/08/2018
בקשה להצטרף לרשימת היועצים ו/או המתכננים המאושרים לעבודות תכנון/ניהול ופיקוח כללי
מכרז פומבי מס' 4/18 - מכרז מתן שירותי שמירה ואבטחת מוסדות חינוך ואבטחה בשטח שיפוט אפרת כללי
בקשה להצטרף לרשימת היועצים ו/או המתכננים המאושרים לעבודות תכנון/ניהול ופיקוח כללי

עבור לארכיון המכרזים