יום שני, 21.8.2023

ד' באלול, התשפ"ג

 

לכבוד

תושבי הרשות המקומית  אפרת

 

הודעה בדבר חלוקת חוברות למועמדים למועצת  אפרת לקראת הבחירות שיתקיימו ביום שלישי, ט"ז בחשוון התשפ"ד (31 באוקטובר 2023)

 

חוברות הגשת מועמדות

הצעת  מועמד ו/או רשימת מועמדים יש להגיש אך ורק על גבי חוברות מיוחדות כפי שנקבע בתקנות.

חוברות אלה ניתן להשיג במקום הבא:

במשרד מנהל הבחירות, גב' סיגל כהן, הממוקם במשרדי המועצה המקומית אפרת, ברח' התאנה. ביום חמישי, ז' באלול התשפ"ג, (24 באוגוסט 2023) בין השעות 17:00 בערב ועד 20:00 בערב. יש לדייק בשעות ההגעה לאיסוף.

איסוף במועד מאוחר יותר יתאפשר לאחר תיאום טלפוני, מבעוד מועד, עם מנהל הבחירות, בטלפון נייד שמספרו: 050-6204848.

הצעת מועמד ורשימת מועמדים הכוללות חתימות תומכים ניתן להגיש במספר חוברות, כשבכל חוברת קבוצה אחרת של חתימות תומכים. במקרה זה יש למספר את החוברות לפי מספר סידורי. כל חוברת תכלול את רשימת המועמדים ופרטיהם בסדר זהה. בנוסף, כל חוברת תכלול תצהיר בא כוח הרשימה או ההצעה המאמת את חתימות התומכים שבאותה חוברת. כמו כן, שם המועמד או הכינוי של רשימת המועמדים חייב להופיע בכל חוברת ובראש כל דף בכל חוברת.

 

 

בברכה,

גב' סיגל כהן

מנהל הבחירות באפרת