מועמד/ת יקר/ה

אנו מודים לך על הגשת מועמדותך למכרז ומאחלים לך בהצלחה. לתשומת לבך רק מי שעומד/ת בכל תנאי הסף תישקל מועמדותו/ה לתפקיד שבמכרז אנא וודא/י כי כל הפרטים מלאים.

סוג המכרז
סוג המכרז

פרטים אישיים

שליטה בשפות

שליטה בעברית - דיבור
שליטה בעברית - דיבור (חובה) שדה חובה
שליטה בעברית - קריאה
שליטה בעברית - קריאה (חובה) שדה חובה
שליטה בעברית -כתיבה
שליטה בעברית -כתיבה (חובה) שדה חובה
שליטה באנגלית - דיבור
שליטה באנגלית - דיבור (חובה) שדה חובה
שליטה באנגלית - קריאה
שליטה באנגלית - קריאה (חובה) שדה חובה
שליטה באנגלית - כתיבה
שליטה באנגלית - כתיבה (חובה) שדה חובה

השכלה תיכונית

יש לפרט את סוג התעודה

השכלה גבוהה

יש לפרט את סוג התעודה

תארים נוספים

קורסים והשתלמויות בתחום המקצועי הרלוונטי לתפקיד במכרז

יש לציין מתאריך תחילת הלימודים עד לתאריך סיום
נסיון תעסוקתי
שם המעסיקתקופת העבודהתפקידדרגה
האם ישנם קרובי משפחה שעובדים במועצה המקומית אפרת או המכהנים כחברי מועצה ?
האם ישנם קרובי משפחה שעובדים במועצה המקומית אפרת או המכהנים כחברי מועצה ? (חובה) שדה חובה
קרובי משפחה מוגדרים: בן/בת זוג, הורה ובני/בנות זוגם, אחים/יות וילדיהם, גיס/ה,דוד/ה, בן/בת דוד/ה, חותן/ת, חם/ות ,חתן/כלה, נכד/ה לרבות חורג או מאומץ.
ממליצים (חובה) שדה חובה
שם הממליץ (שם מלא)תפקיד/מקצועמספר טלפוןכתובת

מסמכים

Browser not supported