דגן - דנה שפיגל  052-5350254

תמר - דנה שמל  052-4810894

גפן - אהרון היימן 054-5695614

דקל - מוטי אבנר 050-5231296

זית- יעל אינברג 054-7932995

רימון- מרים וינגובר - 052-7203459

תאנה נאוה אייזיק - 050-8434797