לידיעת הנוסעים בתחבורה ציבורית, 
השינוי במערך התחבורה הציבורית באפרת וגוש עציון נדחה. 
נעדכן בהתאם להתפתחויות