תושבים יקרים,
לתשומת ליבכם 
שירותי משרד הפנים/ביטוח לאומי באפרת לא יפעלו בין התאריכים  יום ראשון ג' תמוז 13.6  ועד ליום שישי כ"ב בתמוז 2.7 
אישורי תושב ניתן לקבל דרך אתר המועצה: 
-https://did.li/-efrat
 
השרות יתחדש ביום ראשון כ"ד תמוז  4.7.2021