מועצה מקומית אפרת מודיעה כי קול קורא 1/2022 להקמת מיזם בתחומי האנרגיה במועצה המקומית אפרת – בטל.
קול קורא חדש מספר 2/2022 להקמת מיזם בתחומי האנרגיה במועצה המקומית אפרת- פורסם באתר
המועצה לצפייה בקול קורא החדש  לחץ כאן